Οι Eπιπτώσεις της Διαδικτυακής Μάθησης στην Ψυχική Υγεία των Μαθητών

Από τη Δρ. Γ. Λάμπρου

Η ύπαρξη κινήτρου είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες για να εμπνεύσει τους μαθητές να παράγουν εργασία, να φοιτήσουν στο σχολείο και γενικά να μάθουν. Τα παιδιά δεν έχουν συνηθίσει να μαθαίνουν σε ένα απομονωμένο περιβάλλον. Η εξ αποστάσεως/διαδικτυακή μάθηση έχει εισαγάγει αυτήν τη νέα πραγματικότητα σε όλων τις ζωές μας και παρουσιάζει ολοένα και περισσότερες προκλήσεις για την ψυχική υγεία των νέων μας.

Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με έρευνα του American Psychological Association (APA, 2020) είναι:

 • Απώλεια ενδιαφέροντος για το μέλλον, καθώς οι νέοι δεν αισθάνονται πλέον την ελευθερία να ονειρεύονται και να σχεδιάζουν.
 • Απώλεια κινήτρων για ολοκλήρωση όλων των σχολικών εργασιών.
 • Απώλεια κοινωνικών και συναισθηματικών συνδέσεων που είναι ένας από τους κύριους λόγους που τα παιδιά απολαμβάνουν να πηγαίνουν στο σχολείο.
 • Ένα μοναχικό, απομονωμένο περιβάλλον χωρίς τα κατάλληλα ερεθίσματα που προσφέρει ένα σχολικό περιβάλλον (ομαδικές εργασίες, εξατομικευμένη ανατροφοδότηση από εκπαιδευτικούς κ.λπ.).
 • Μείωση της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και των κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Για παιδιά με ειδικές ατομικές ανάγκες και προκλήσεις όπως Διάσπαση Προσοχής (ADHD) και συμπεριφορικά προβλήματα, η εξ αποστάσεως μάθηση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ακαδημαϊκών δυσκολιών, καθώς και να αυξήσει τις εσωτερικές συγκρούσεις στην οικογένεια.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε;

 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλύσουν τις εργασίες και να προσφέρουν ατομικά σχόλια στους μαθητές τους για να τους κάνουν να νιώσουν ότι η προσοχή εξακολουθεί να υπάρχει.
 • Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά να μιλούν για το τι ήταν πιο ενδιαφέρον από τις διαδικτυακές συνεδρίες -συμβάλλετε στην ανάπτυξη της συνομιλίας και του στοχασμού.
 • Βοηθήστε τα παιδιά να μάθουν να οργανώνουν καλύτερα το χρόνο τους και να δημιουργούν όρια σχετικά με τις ώρες σχολείου, τη μελέτη και την οικογενειακή τους ζωή.
 • Τα παιδιά πρέπει να μπορούν ακόμα να έχουν το δικαίωμα κάποιων επιλογών για να έχουν την αίσθηση της ελευθερίας σε μια εποχή όπου αυτή η ελευθερία είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
 • Τέλος, όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι η απλή μεταφορά αυτού που συμβαίνει στην τάξη στην ηλεκτρονική μάθηση δεν είναι η λύση. Είναι δύο πολύ διαφορετικές πραγματικότητες.

Πηγές:
American Psychological Association (2020)
Copyright Learning and Wellness L+W (2020)